Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
 „PERKOZ”

  10-686 Olsztyn, ul. Burskiego 9


Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERKOZ” w Olsztynie została powołana w dniu 8 pażdziernika 1986 roku. Przedmiotem jej działalności jest:

  • Nabywanie potrzebnych terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste
  • Budowanie i nabywanie budynków mieszkalnych, urządzeń pomocniczych i gospodarczych oraz lokali użytkowych i garaży
  • Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzanie majątkiem własnym i obiektami przejętymi w administrowanie
  • Prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej dla uzyskania środków na finansowanie działalności

Spółdzielnia posiada własne zasoby mieszkaniowe w Olsztynie, Bartoszycach, Mrągowie i Szczytnie o łącznej wielkości:

  • 48 budynków wielorodzinnych posiadających 1.437 mieszkań,
  • 189 garaże oraz 18 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym,
  • 58 lokali użytkowych.

 Całością Spółdzielni kieruje Zarząd :

  • Jerzy Milcewicz   - Prezes
  • Hubert Salamon  - Z-ca Prezesa d/s technicznych
  • Teresa Gryksztas  - Członek Zarządu, Główna Księgowa

oraz 7-osobowa Rada Nadzorcza, której Przewodniczącym jest  Jerzy Macek.