Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl

  
REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, oraz za podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

 
REGULAMIN tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

 

 
REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie i członków
w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

 
 

  REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PERKOZ"
w Olsztynie
 


 
REGULAMIN użytkowania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

 

 
REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "PERKOZ" w Olsztynie