Rozliczenie centralnego ogrzewania za 2023 rok

 

Szanowni Państwo,

 

W najbliższych dniach do Państwa skrzynek na listy trafią rozliczenia kosztów ogrzewania za 2023 rok oraz rozliczenia wody za I kwartał 2024r.
Jeżeli chodzi o rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz odpadów komunalnych w Olsztynie, to w ostatnim okresie nie było istotnych zmian, które wpłynęłyby na wysokość rozliczeń. Oczywiście to czy rozliczenie jest na plus czy na minus jest bezpośrednio związane z wysokością wnoszonych zaliczek, faktycznym zużyciem wody w okresie rozliczeniowym oraz kosztem podgrzania 1m³ wody, który jest różny i rozliczany indywidualnie dla poszczególnych budynków lub nieruchomości. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów podgrzania wody oraz to z czego wynikają różnice w podgrzaniu wody na poszczególnych budynkach opisałem we wcześniejszym artykule, do którego odsyłam zainteresowane osoby (https://smperkoz.pl/ile-kosztuje-podgrzanie-wody-i-jak-jest-to-liczone/).

 

W tym artykule skupię się na rozliczeniu kosztów ogrzewania za 2023 rok. Niestety koszty te znacząco wzrosły w ubiegłym roku w porównaniu do lat wcześniejszych i to pomimo zmniejszenia zużycia energii cieplnej w skali całej Spółdzielni. W 2023 roku koszty ogrzewania w Spółdzielni wyniosły 2.913.651,35 zł, podczas gdy rok wcześniej (w 2022 roku) wyniosły 1.893.852,37 zł, co stanowi wzrost kosztów o 54%. W ubiegłym roku pomimo tego, że w momencie podnoszenia taryf za ciepło staraliśmy się aktualizować wysokość stawek zaliczek na ciepło, wynik na centralnym ogrzewaniu w skali spółdzielni wyniósł minus (-) 224.280,34 zł.
Dlatego też u części z Państwa na rozliczeniach pojawi się niestety „niedopłata”. Oczywiście na rozliczenie kosztów ogrzewania i jego końcowy wynik dla poszczególnych lokali ma wpływ szereg czynników, w tym m.in.: wysokość wnoszonych zaliczek, koszty ogrzewania budynku (w tym koszty stałe i zmienne), komfort termiczny i związane z tym faktyczne zużycie energii w lokalu wykazane na podzielniach lub liczniku ciepła.
Główna przyczyna wzrostu kosztów ogrzewania w 2023 roku to oczywiście trwająca od ponad 2 lata wojna na Ukrainie i związane z tym podwyżki kosztów energii cieplnej, które miały miejsce w 2022 i 2023 roku. Pomimo wprowadzenia przez rząd mechanizmów ochronnych pod koniec 2022 roku, od 1 stycznia 2023r. „powrócił” 23% VAT na energię cieplną, który spowodował dalsze podwyżki kosztów. W samym 2023 roku aż tak dużych zmian cen nie było, chociaż i tak w Olsztynie taryfy za ciepło zmieniały się czterokrotnie. Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce pod koniec roku i chociaż w przekazach medialnych mówiło się o obniżce, w praktyce dla mieszkańców jest to spora podwyżka stawki za moc zamówioną i niewielka obniżka ceny samego ciepła. W Bartoszycach natomiast pod koniec roku COWiK mocno obniżył taryfę za ciepło, przez to koszty w tym roku powinny być zdecydowanie niższe niż w ubiegłym.

Aby uzmysłowić Państwu o jakich podwyżkach mówimy, poniżej przedstawiam wysokość taryfy za ciepło (taryfa S-115) w Olsztynie na przestrzeni 3 lata (2021-2023).

 

 

 od 01.01.2021r.
(VAT 23%)
od 18.12.2021r.
(VAT  23%)
od 01.02.2022r.
(VAT  5%)
od 01.08.2022r.
(VAT  5%)
od 01.10.2022r.
(cena z rekompens.)
(VAT  5%)
od 01.01.2023r.
(cena z rekompens.)
(VAT  23%)
od 31.07.2023
(cena z rekompens. VAT 23%)
od 01.12.2023
(bez rekompensaty – nie obowiązuje)
Moc zamówiona (rata miesięczna)  [zł/MW]6 843,748 415,937 184,3312 864,9210 620,5714 608,5916 925,8819 270,74
Cena ciepła [zł/GJ]41,9449,6142,3569,2766,3798,81101,4096,06
Cena nośnika ciepła [zł/m3]12,9613,3811,4218,8016,2419,3723,8521,88
Usługi przesyłowe – opłata stała (rata miesięczna)  [zł/MW]4 628,004 819,904 114,554 905,185 069,376 752,246 725,646 734,11
Usługi przesyłowe – opłata zmienna [zł/GJ]25,8526,8922,9526,4827,3436,3036,1635,33

Podane ceny są cenami brutto.

 

W ciągu 3 lat cena energii cieplnej wzrosła ze stawki 41,94 zł/GJ do 96,06 zł/GJ, czyli o 129%,

a cena mocy zamówionej ze stawki 6.843,74 zł/MW/m-c do 19.270,74 zł/MW/m-c, czyli o 181%.

Usługi przesyłowe (stałe i zmienne) wzrosły w tym czasie odpowiednio o 46 i 37%, jednakże nie mają one aż tak wielkiego udziału w łącznych kosztach zakupu ciepła.

 

Obecnie mamy okres dosyć stabilny, tzn. taryfy nie zmieniają się często, a zmiany są nieznaczne. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z MPEC-u w Olsztynie o zmianie taryfy na ciepło od 1 maja br. i jej obniżeniu o ok. 4,3 %.   Miejmy nadzieję że ta tendencja zostanie utrzymana, a być może uruchomienie ITPO (Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie) przyczyni się do dalszego obniżenia kosztów energii cieplnej.
Analizujemy także czy obowiązujące indywidualne stawki zaliczek na ogrzewanie są wystarczające. Z całą pewnością w przypadkach dużych niedopłat, będziemy musieli je uaktualnić. Dlatego też w maju część z Państwa otrzyma informacje o nowym wymiarze opłat obowiązujących od 1 czerwca br., które będą uwzględniały podniesienie zaliczek na centralne ogrzewanie. Zostaną one określone zgodnie z postanowieniami „Regulaminu kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej”, tzn. ich wysokość będzie określona na faktycznych kosztów ogrzewania danego lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

 

Hubert Salamon – Prezes Zarządu S.M. „PERKOZ” w Olsztynie

Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne w Olsztynie od 1 lutego 2024r.

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna z 18 grudnia 2023r. od 1 lutego 2024r.  będzie obowiązywała nowa (niższa) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowa stawka w wysokości 11,10 zł/m3 zużytej wody zostanie obniżona do 9,80 zł/m3.

 

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem ilości produkowanych odpadów komunalnych oraz planowanym uruchomieniem w 2024 roku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (budowana przy ulicy Bublewicza elektrociepłownia na paliwo alternatywne tzw. RDF).

 

Ponieważ w ostatnim czasie przekazywaliśmy Państwu informacje o nowych naliczeniach obowiązujących od 1 stycznia i 1 marca br., a powyższa zmiana będzie obowiązywała od 1 lutego, na chwilę obecną nie będziemy ponownie zmieniać przesłanych wcześniej naliczeń (zmiana wynosić będzie średnio kilka – kilkanaście złotych).  Jednocześnie informujemy, że zmiana stawki zostanie uwzględniona w kwartalnym rozliczeniu wody i odpadów komunalnych.

 

Zarząd S.M. „PERKOZ” w Olsztynie

Zmiana taryfy za ciepło w Olsztynie

 

Szanowni Państwo,

 

ostatnio w mediach lokalnych można było usłyszeć lub przeczytać informację o zmianie taryfy za ciepło w Olsztynie od 1 grudnia br.  Informacja na temat zmiany opublikowana jest także na stronie MPEC-u (tutaj).  Z przekazanej informacji dowiedzą się także Państwo, że wprowadzenie nowej taryfy skutkuje spadkiem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok . 9,8%.

 

Czy to znaczy że czeka Państwa obniżka kosztów centralnego ogrzewania lub podgrzania wody? Niestety nie. 

 

Owszem, zmiana taryfy skutkuje zmniejszeniem stawek, ale w tym momencie przestają obowiązywać dla większości z Państwa (lokali mieszkalnych) ceny ciepła z rekompensatą funkcjonujące w różnej wysokości od października 2022r. Oczywiście przepisy na podstawie których obowiązywały niższe ceny (z rekompensatą) i tak przestały by obowiązywać z końcem bieżącego roku. Przekładając to bezpośrednio na ceny jednostkowe na podstawie których obciążani są mieszkańcy kosztami za ciepło (do ogrzewania i podgrzania wody)  cena mocy zamówionej wzrosła (o ok. 14%), a cena ciepła spadła (o ponad 5%). Różnicę odczują natomiast pozostali odbiorcy, czyli tacy którym nie przysługiwała cena ciepła z rekompensatą. Tam rzeczywiście stawki spadną.

 

A tak wyglądały ceny brutto energii cieplnej  (moc zamówiona i ciepło) na przestrzeni ostatnich 3 lat (stawki dotyczą taryfy S-115).

 

 od 01.01.2021r.od 14.08.2021r.od 18.12.2021r.od 21.05.2022r.od 01.08.2022r.od 01.09.2022r.od 01.10.2022r.
(cena z rekompens.)
od 15.12.2022r.
(cena z rekompens.)
od 01.01.2023r.
(cena z rekompens.)
od 01.02.2023
(cena z rekompens.)
od 01.05.2023
(cena z rekompens.)
od 31.07.2023
(cena z remopns.)
od 01.12.2023
Moc zamówiona (rata miesięczna)  [zł/MW]6 843,747 735,538 415,939 705,1312 864,9212 841,4410 620,5712 470,7514 608,5914 707,7116 433,6516 925,8819 270,74
Cena ciepła [zł/GJ]41,9446,7849,6155,5369,2777,6966,3784,3598,81102,19102,26101,4096,06
Cena nośnika ciepła [zł/m3]12,9613,3813,3815,0318,8018,8016,2416,5419,3723,3023,8523,8521,88
Usługi przesyłowe – opłata stała (rata miesięczna)  [zł/MW]3 060,843 120,583 220,843 208,633 509,573 673,763 673,764 368,505 117,395 117,395 000,025 000,024 894,87
Usługi przesyłowe – opłata zmienna [zł/GJ]14,2614,5314,9714,5615,8616,5716,5719,5622,9122,9122,4122,4121,99

 

Jak zmiana cen poszczególnych składników opłaty za ciepło wpłynie na rozliczenie kosztów? Nie wiemy. Trudno to oszacować. Tym bardziej, że za nami dosyć zimny listopad i początek grudnia (porównując do lat wcześniejszych).  Z jednej strony wzrosła cena mocy zamówionej (znacząco w stosunku do ceny ciepła z rekompensatą), a z drugiej spadła cena GJ energii cieplnej , a te koszty są decydujące w końcowym rozliczeniu kosztów ciepła.   

To co zaobserwowaliśmy natomiast po dużych podwyżkach cen ciepła w ubiegłym roku i częściowo w tym, to inny sposób „korzystania z ciepła” do czego również nadal zachęcamy. Czasem obniżenie temperatury w mieszkaniu o 1 czy 2 stopnie C (oczywiście przy zachowaniu komfortu cieplnego) da spore oszczędności. 

 

Hubert Salamon – Prezes Zarządu

Zmiana wysokości opłat za mieszkanie od 1 stycznia i 1 marca 2024r.

 

Szanowni Państwo,

 

w ubiegłym tygodniu otrzymaliście nowe wymiary opłat za lokale, które zaczną obowiązywać odpowiednio od 1 stycznia oraz 1 marca 2024r.  Nowy wymiar opłat wynika z podjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 14 listopada br. uchwał dotyczących ustalenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i  garaży oraz ustalenia opłat eksploatacyjnych, opłat za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych, odpisu na fundusz remontowy i pozostałych opłat.

 

Od 1 stycznia ulegają zmianie opłaty niezależne od Spółdzielni, w tym m.in. podatek od nieruchomości w Olsztynie (osoby posiadające odrębną własność lokalu otrzymają informacje o nowym wymiarze podatku bezpośrednio z UM Olsztyna), wysokość opłaty za konserwacje domofonów w Olsztynie, czy też w pojedynczych przypadkach opłata za energię elektryczną (budynki przy ul. Jarockiej). Niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka będzie od 1 stycznia 2024r. wysokość taryf za energię elektryczną, gaz, wysokość opłaty za odpady komunalne czy też za wodę i odprowadzenie ścieków.  Dlatego też stawki te pozostawiamy obecnie bez zmian. Nie wiemy też jaka będzie cena energii cieplnej mająca wpływ na koszty ogrzewania i podgrzania wody (funkcjonujące obecnie tarcze ochronne obowiązują tylko do końca tego roku, a końcówka roku to zazwyczaj zmiany taryf), chociaż np. w Bartoszycach cena ciepła zmniejszy się od 1 grudnia br. o około 30%.  I właśnie w Bartoszycach od razu wprowadziliśmy zmianę (obniżenie) wysokości zaliczek na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.    

 

Od 1 marca ulegają zmianie opłaty: eksploatacyjna, odpis na fundusz remontowy oraz opłata za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych.  Niestety te opłaty w większości przypadków wzrosną. Jaki jest tego powód ? To przede wszystkim wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku znów o prawie 20% (co ma bezpośrednie przełożenie na podwyżkę kosztów usług zlecanych przez Spółdzielnię) oraz inflacja, która chociaż teoretycznie coraz niższa, ma jednak przełożenie na wyższe koszty porównując rok do roku. Mimo wysyłania zapytań do różnych firm, intensywnych negocjacji oraz szukania innych rozwiązań, nie udało się utrzymać obecnych stawek, a zasoby muszą być na bieżąco sprzątane czy odśnieżane. Stałej pielęgnacji wymaga także zieleń, chociaż tutaj część z mieszkańców chce regularnego i częstego koszenia, a inni jego ograniczenia lub zakładania łąk kwietnych (ich założenie i utrzymanie to również koszty). Opłata eksploatacyjna to także koszty funkcjonowania biura spółdzielni, usług zewnętrznych (pocztowych, prawnych, informatycznych), konserwacji w budynkach, ubezpieczenia majątku, deratyzacji, pogotowia technicznego i wielu innych. Analizując planowane stawki musieliśmy także wziąć pod uwagę wynik na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach. 

Oprócz opłaty eksploatacyjnej i opłaty za  obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych w większości przypadków podnieśliśmy także nieznacznie odpis na fundusz remontowy. Podwyżka ta jest większa w przypadku 3 nieruchomości (Panasa 5, Witosa 9 i Burskiego 3,5,7) w których w najbliższych latach planujemy wykonać kompleksowe remonty klatek schodowych z ułożeniem gresu na biegach schodowych i spocznikach.  Nasze zasoby są coraz starsze i wymagają coraz większych nakładów, a koszty robót budowlanych niestety także ciągle rosną (w październiku 2023 wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wzrósł o 8,2% w skali rok do roku, a rok wcześniej wzrósł o ponad 15%). Poza tym sami mieszkańcy zgłaszają nam konieczność np. ułożenia gresu na klatkach schodowych, pomalowania elewacji budynku czy też nowego zagospodarowania terenów zewnętrznych, a to wszystko kosztuje coraz więcej.  Aby móc utrzymać nasze zasoby w dobrym stanie technicznym i planować remonty, musimy systematycznie aktualizować wysokość odpisów na fundusz remontowy.  

 

Średni udział kosztów zależnych od spółdzielni (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy) w sumie wszystkich opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni nadal pozostaje na poziomie ok. 30%. To oczywiście wartość średnia, gdyż nawet pomiędzy mieszkaniami o takiej samej powierzchni w tym samym bloku, występują duże różnice w wysokości opłat wynikające m.in. z kwot wnoszonych zaliczek na wodę i  odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych,  podgrzanie wody, c.o.  Dlatego też porównując wysokość opłat z sąsiadami, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt  i pamiętać, że zaliczki podlegają rozliczeniu.

 

 

                                                                                                       Zarząd S.M. „Perkoz” w Olsztynie

Ile kosztuje podgrzanie wody i jak jest to liczone?

Szanowni Państwo,

 

chciałbym wrócić do tematu i przypomnieć sposób wyliczenia kosztów podgrzania ciepłej wody w zasobach naszej Spółdzielni, a jednocześnie wytłumaczyć dlaczego to tyle kosztuje.

 

Obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o. oraz za podgrzanie wody użytkowej w zasobach S.M. PERKOZ w Olsztynie określa podział kosztów energii cieplnej na koszty centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody. Podział kosztów wynika z mocy zamówionej oraz ilości energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody (ilość energii określana jest na podstawie wskazań liczników ciepła zamontowanych w węźle ciepłowniczym lub przy rozdzielaczach c.o.).

 

Na koszty podgrzania wody w przypadku ciepła dostarczanego do budynku przez przedsiębiorstwo energetyczne (np. MPEC) składają się koszty stałe (moc zamówiona i opłata przesyłowa stała) oraz koszty zmienne (koszt energii zużytej na podgrzanie wody, opłata przesyłowa zmienna i opłata za nośnik ciepła). Do określenia kosztów podgrzania wody brane są tylko i wyłącznie powyższe koszty.

Nie wiem jak to wygląda w innych spółdzielniach czy wspólnotach. Czy wszyscy dzielą koszty na stałe i zmienne? Czy część kosztów podgrzania wody nie zostaje przypisana do kosztów centralnego ogrzewania? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Zarówno koszty podgrzania wody jak i centralnego ogrzewania są kosztami obciążającymi wyłącznie użytkowników lokali, więc niezależnie od tego gdzie zostaną przypisane i tak zapłacą za to mieszkańcy w całości.  

 

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że pojawiają się różne opinie i porównania do innych spółdzielni czy wspólnot. Bo ktoś we wspólnocie ma koszt podgrzania 30 zł/m3, a w innej Spółdzielni jest np. 50 czy 80 zł/m3.

Stawki mogą być bardzo różne i są zależne od bardzo wielu czynników. W naszej Spółdzielni koszt zmienny podgrzania wody za II kwartał 2023r. wynosił w Olsztynie od 31zł/m3 do ponad 85zł/m3; w Mrągowie – 26,90 zł/m3; w Szczytnie 48,75 zł/m3, a w Bartoszycach 60-65 zł/m3.

Skąd takie różnice? Z bardzo wielu powodów. Pierwszy najistotniejszy to obowiązująca taryfa za energię cieplną. I nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że w ciągu ostatniego 1-1,5 roku ceny wzrosły około dwukrotnie (w pierwszym półroczu 2022r. cena 1 GJ energii cieplnej w Olsztynie wynosiła 40,33 zł netto,
a od 15 grudnia 2022r. jest to ponad 80 zł netto i to przy uwzględnieniu ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą). Ale cena samego ciepła, która niewątpliwie jest bardzo istotna, to jeden z wielu elementów wpływających na końcowy koszt podgrzania 1m3 wody. Znaczenie ma wielkość budynku, rodzaj istniejącej instalacji, nastawy temperaturowe, faktyczna ilość pobranej wody itp. Tam gdzie instalacja jest nowa, dobrze zaizolowana, gdzie obiegi wody nie są duże, i tym samym straty na przesyle małe, koszt podgrzania jest niski. Niski jest też w budynku przy ul. Zielonej 6 gdzie znajduje się kocioł gazowy do podgrzania wody i c.o. Chociaż i tam w ubiegłym roku biorąc pod uwagę ceny gazu (również
ograniczone) koszty podgrzania wzrosły prawie dwukrotnie. Tam gdzie instalacja jest stara (niezaizolowana), budynki są duże, a zużycie ciepłej wody relatywnie małe, koszty są wysokie (70-80 zł/m3).

 

Niestety większość naszych budynków posiada instalacje wodne, które są przewymiarowane (biorąc pod uwagę obecne zużycie wody – w momencie budowy budynków 20, 30, a nawet więcej lat temu instalacje były projektowane pod znacznie większe pobory wody niż obecnie). Do tego instalacje ciepłej wody i cyrkulacji praktycznie nigdy (oprócz poziomów biegnących w piwnicach) nie były zaizolowane. A to powoduje straty ciepła. A ciepła woda krąży w instalacji cały czas, pokonując czasem kilkadziesiąt metrów zanim z węzła w którym jest podgrzana trafi do Państwa mieszkań.

Do tego paradoksalnie, im mniejsze zużycie ciepłej wody, tym większe koszty jej podgrzania. A zużycie ciepłej wody w Spółdzielni systematycznie spada, co jest związane z rosnącymi kosztami. W skali roku zużycie ciepłej wody zmniejszyło się o około 10%.

 

To wszystko przekłada się na znacznie większe koszty podgrzania wody niż rok czy dwa lata temu. Zdecydowanie największy wpływ na koszt podgrzania miały podwyżki energii cieplnej, szczególnie w ubiegłym roku.

 

Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Tak. Ale nie jest to proste i wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, nie mówiąc już o konieczności ingerencji praktycznie w każdym mieszkaniu. Należałoby wymienić istniejącą instalację ciepłej wody i cyrkulacji (szczególnie w piwnicach, ale zapewne w pionach także) na nową, gdzie średnice rur zostaną odpowiednio dopasowane do dzisiejszego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Do tego instalacja powinna zostać zaizolowana. Niestety wykonanie tych prac w obrębie mieszkań to konieczność zapewnienia dostępu do pionów w mieszkaniach zlokalizowanych najczęściej za zabudową (w kuchni i/lub łazience). Tam należy wymienić istniejące piony wodne (a zapewne przy okazji od razu kanalizacyjne), połączyć je z wewnętrzną instalacją mieszkaniową i zaizolować nowe instalacje ciepłej wody i cyrkulacji. Do tego można usprawnić oraz wspomóc istniejący system przygotowania ciepłej wody za pomocą nowoczesnych rozwiązań (pompy ciepła, zasobniki, instalacja fotowoltaiczna) i połączyć to w całość.

 

Takie rozwiązanie przyniesie wymierne skutki ekonomiczne i zmniejszenie kosztów podgrzania wody, ale jednocześnie będzie bardzo kosztowne. Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania analiz i opracowania koncepcji takiego rozwiązania, aby móc określić planowane koszty.

Jednocześnie tam gdzie jest to możliwe staramy się podejmować inne działania mające na celu ograniczenie  kosztów. Zmniejszyliśmy moce zamówione na potrzeby podgrzania wody. Dokonujemy na bieżąco regulacji lub wymiany zaworów podpionowych na cyrkulacji c.w.u. W naszych węzłach wymieniliśmy stare pompy na cyrkulacji ciepłej wody na nowe, oszczędniejsze i umożliwiające efektywniejszą pracę cyrkulacji.

 

Podsumowując, staramy się działać i szukać rozwiązań w celu zmniejszenia kosztów. Niestety główny powód wzrostu kosztów to wyższe i wciąż rosnące ceny energii cieplnej na które nie mamy wpływu.

 

                                                                                                                          Hubert Salamon 

                                                                                                                          Prezes Zarządu

Rozliczenie kosztów podgrzania wody za I kwartał 2023r.

Szanowni Państwo,

 

w najbliższych dniach  otrzymacie Państwo rozliczenie kosztów dostawy wody za I kwartał 2023r. Dotyczy ono zarówno ilości zużytej wody w lokalach jak też kosztu podgrzania wody, a w przypadku lokali w Olsztynie także rozliczenie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Nowe rozliczenie będzie się różniło od dotychczasowego.  Wynika to ze zmiany Regulaminu rozliczania kosztów ciepła o czym informowaliśmy  wcześniej na naszej stronie internetowej (TUTAJ), a konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami obowiązującego prawa.

Dotychczas faktyczne koszty podgrzania wody (uwzględniane w rozliczeniu oraz określane indywidualnie dla każdego budynku) były wyliczane w przeliczeniu na 1m³ ciepłej wody. Teraz koszty podgrzania wody wynikające z ponoszonych przez Spółdzielnie kosztów zakupu energii cieplnej będą rozliczane na 2 pozycje: koszty stałe (rozliczane proporcjonalnie do ilości lokali w budynku) oraz koszty zmienne (określające koszt podgrzania 1m³ wody i rozliczane proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody w lokalu). Oprócz tego w przypadku budynków z lokalami usługowymi, określane będą różne stawki: inna dla lokali mieszkalnych (uwzględniająca zakup energii cieplnej z rekompensatą) oraz inna  dla lokali usługowych (zakup energii cieplnej bez rekompensaty).  Dlatego też koszt podgrzania wody w lokalach użytkowych jest większy niż w mieszkaniach.

Proszę mieć na uwadze fakt, że rozliczenia dokonujemy odrębnie dla każdej z nieruchomości (budynku) na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, które wynikają wprost z faktury za zakup energii cieplnej wystawionej przez dostawcę energii.  Dlatego też stawki zarówno opłaty stałej jak i zmiennej będą się różniły w poszczególnych budynkach. A wpływ na koszt ostateczny ma bardzo wiele czynników: moc zamówiona, ilość osób zamieszkujących, wielkość budynku, rodzaj instalacji wewnętrznej, parametry wody, ilość pobranej ciepłej wody w budynku, itd.

 

Niestety w większości wypadków koszt podgrzania wody będzie dużo wyższy niż na koniec ubiegłego roku. Wynika to ze wzrostu taryfy dla ciepła (nawet pomimo ustawowego ograniczenia ceny ciepła z rekompensatą) a przede wszystkim z  powrotu 23% stawki VAT-u  na energię cieplną od 1 stycznia 2023r. (w ubiegłym roku stawka VAT wynosiła 5%).  Przekłada się to bezpośrednio na wzrost kosztów energii cieplnej (centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody).

Dla porównania w Olsztynie w lutym 2022r. cena brutto 1GJ energii wynosiła 42,35 zł/GJ, a obecnie jest to 102,19 zł/GJ, natomiast moc zamówiona (rata miesięczna) kosztowała w tym okresie odpowiednio 7.184,33 zł/MW, a teraz wynosi odpowiednio 14.707,71 zł/MW. A są to dwa najważniejsze i główne składniki mające wpływ na koszty energii cieplnej. Widać więc wyraźnie, że w ciągu roku ceny wzrosły ponad dwukrotnie !!!

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje jak zmieniały się ceny ciepła w Olsztynie dla taryfy S-112 w ostatnich 2 latach :

 od 01.01.2021r.
(VAT 23%)
od 18.12.2021r.
(VAT  23%)
od 01.02.2022r.
(VAT  5%)
od 21.05.2022r.
(VAT  5%)
od 01.08.2022r.
(VAT  5%)
od 01.10.2022r.
(cena z rekompens.)
(VAT  5%)
od 15.12.2022r.
(cena z rekompens.)
(VAT  5%)
od 01.01.2023r.
(cena z rekompens.)
(VAT  23%)
od 01.02.2023
(cena z rekompens.
(VAT 23%)
Moc zamówiona (rata miesięczna)  [zł/MW]6 843,748 415,937 184,339 705,1312 864,9210 620,5712 470,7514 608,5914 707,71
Cena ciepła [zł/GJ]41,9449,6142,3555,5369,2766,3784,3598,81102,19
Cena nośnika ciepła [zł/m3]12,9613,3811,4215,0318,8016,2416,5419,3723,30
Usługi przesyłowe – opłata stała (rata miesięczna)  [zł/MW]4 628,004 819,904 114,554 604,244 905,185 069,375 764,116 752,246 752,24
Usługi przesyłowe – opłata zmienna [zł/GJ]25,8526,8922,9524,9026,4827,3430,9936,3036,30

Zmiany taryf miały miejsce też w Bartoszycach, Szczytnie i Mrągowie. Przy czym największy wzrost cen na przestrzeni roku dotyczył Olsztyna i Bartoszyc.

Jeżeli nie zmienią się przepisy, obecne stawki powinny obowiązywać dla ciepła kupowanego na potrzeby lokali mieszkalnych do końca tego roku. W przypadku lokali usługowych – nie ma ustawowego ograniczenia ceny, więc już obecnie jest ona zdecydowanie wyższa, a czy jeszcze nie wzrośnie – nie wiemy.

Jednocześnie informujemy, że do rozliczenia kosztów wody za I kwartał załączymy Państwu  zawiadomienie, które porównuje jak ceny i opłaty kształtują się dzięki mechanizmom wprowadzonym przez ustawodawcę i ile wynosiłyby, gdyby mechanizmu wsparcia nie było.  Przygotowanie takich informacji zostało narzucone „odgórnie”, a niestety to dodatkowy czas pracy i koszty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Zawiadomienie o opłatach za ciepło – Szczytno

ZAWIADOMIENIE

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

 

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

W związku ze stosowaniem przez VEOLIA SZCZYTNO sp. z o.o.  w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PERKOZ” w Olsztynie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali (od 16 marca 2023r.), zostanie to uwzględnione w rozliczeniach.   

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), VEOLIA SZCZYTNO sp. z o.o.  poinformowała odbiorców, że w rozliczeniach z klientami od 16 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. będzie stosowała przedstawione poniżej ceny netto:

 

 

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJJEDN.Taryfa obowiązująca
od 16.03 2023r.
(bez mechanizmu wsparcia)
Taryfa obowiązująca
od 16.03 2023r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia
Cena ciepła wg taryfyGJ94,03 zł84,37 zł
Cena za moc cieplną (rata miesięczna) wg taryfyMW14.384,74 zł12.906,44 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe wg taryfyGJ18,99 zł18,99 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe wg taryfyMW3.343,55 zł3.343,55 zł
Cena nośnika ciepłam333,83 zł30,35 zł

Podane ceny są cenami netto.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Zawiadomienie o opłatach za ciepło – Bartoszyce

ZAWIADOMIENIE

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

W związku z stosowaniem przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Spółkę z o.o. „COWIK” w Bartoszycach w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PERKOZ” w Olsztynie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali, zostanie to uwzględnione w rozliczeniach. Jednocześnie informujemy, że po wprowadzeniu przez COWIK podwyżki taryfy dla ciepła od 1 grudnia 2022r. i uwzględnieniu w niej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, zostały wprowadzone stosowne zmiany w wysokości wnoszonych zaliczek na ciepło.  

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), Wodociągowo-Ciepłownicza spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach  poinformowała odbiorców, że w rozliczeniach z klientami od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. będzie stosowała przedstawione poniżej ceny netto:

 

 

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJJEDN.Taryfa obowiązująca
od 1.12 2022r.
(bez mechanizmu wsparcia)
Taryfa obowiązująca
od 1.03.2023 r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia
Cena ciepła wg taryfyGJ118,81 zł89,53 zł
Cena za moc cieplną (rata miesięczna) wg taryfyMW6.574,74 zł4.954,56 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe wg taryfyGJ21,92 zł21,92 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe wg taryfyMW3.382,03 zł3.382,03 zł
Cena nośnika ciepłam341,94 zł31,60 zł

Podane ceny są cenami netto.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Zawiadomienie o opłatach za ciepło – Olsztyn

ZAWIADOMIENIE

o którym mowa w art. 23 ust. 3 z dnia 15 września 2022 r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

 

Dzięki działaniom rządu, gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z stosowaniem przez MPEC sp. z o.o. w Olsztynie  w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PERKOZ” w Olsztynie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła lub średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe dla lokali, zostanie to uwzględnione w rozliczeniach. Jednocześnie informujemy, że po wprowadzeniu obniżki cen od 1 października 2022r. (cena ciepła z rekompensatą) zostały wówczas zmienione wysokości zaliczek.

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), MPEC sp. z o.o. w Olsztynie poinformowała odbiorców, że w rozliczeniach z klientami od 1 marca 2023r. obowiązywać będą ceny i stawki w wysokości obowiązującej od 1 lutego 2023r. , a mianowicie:

 

 

SKŁADNIK ENERGII CIEPLNEJJEDN.Taryfa obowiązująca od 1.02 2023r.
(bez mechanizmu wsparcia)
Taryfa obowiązująca od 1.03.2023 r.
wynikająca z zastosowania
rządowego mechanizmu wsparcia
Cena ciepła wg taryfyGJ107,80 zł83,08 zł
Cena za moc cieplną (rata miesięczna) wg taryfyMW15.116,15 zł11.957,49 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe wg taryfyGJS-112  –  29,51 zł
S-115  –  18,63 zł
S-112  –  29,51 zł
S-115  –  18,63 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe wg taryfyMWS-112  –  5.489,63 zł
S-115  –  4.160,48 zł
S-112  –  5.489,63 zł
S-115  –  4.160,48 zł
Cena nośnika ciepłam321,09 zł18,94 zł

Podane ceny są cenami netto.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKOZ” w Olsztynie

Ile kosztuje podgrzanie wody?

Szanowni Państwo,

 

w ciągu ostatniego roku prawie dwukrotnie wzrosły koszty energii cieplnej, o czym pisaliśmy TUTAJ.  Warto podkreślić, że zakupiona przez Spółdzielnię energia cieplna przeznaczona jest zarówno na centralne ogrzewanie jak też na podgrzanie wody w węźle cieplnym. W ten sposób otrzymujemy ciepłą wodę, która za pośrednictwem instalacji wewnętrznej trafia do Państwa lokali. 

 

Spółdzielnia „rozlicza” wodę co kwartał, to znaczy, że raz na 3 miesiące określa faktyczne zużycie wody zimnej i ciepłej (w budynku oraz w lokalach), ale też koszty zakupu i podgrzania wody. W ostatnim kwartale 2022r. średni koszt podgrzania wody w zasobach Spółdzielni przekroczył 50 zł/m3. W niektórych budynkach było to ok. 40 zł/m3, a w innych nawet 70 zł/m3.

Z czego wynika ta różnica?!

Z kilku czynników. Pierwsza najważniejsza kwestia, to taka, że koszty podgrzania wody są przypisywane indywidualnie dla danego budynku. Składają się na nie kwoty wynikające z faktur za energię cieplną i uwzględniają m.in. moc zamówioną na potrzeby podgrzania wody, ilość energii cieplnej jaka została „zużyta” w węźle na podgrzanie wody oraz opłaty przesyłowe stałe i zmienne. Koszty dzieli się następnie przez ilość zużytej w budynku ciepłej wody w danym kwartale i na tej podstawie określa się faktyczny koszt podgrzania 1m3 wody, który jest uwzględniany w przekazywanych Państwu rozliczeniach (zaliczki na podgrzanie wody pobierane są w takiej samej wysokości, ale koszty różnią się dla poszczególnych budynków). 

Druga istotna sprawa to sama istota działania instalacji ciepłej wody w budynkach.  W budynkach znajduje się instalacja ciepłej wody i cyrkulacji. Po co?! Jak sama nazwa wskazuje woda w instalacji „cyrkuluje”, czyli przepływa, krąży. Dlatego po chwili od odkręcenia kurka mamy w kranie ciepłą wodę. Ale to wiąże się też z koniecznością zachowania ciągłego przepływu wody o odpowiedniej temperaturze w instalacji budynkowej. Dlatego też pomimo np. braku poboru ciepłej wody, w wymienniku znajdującym się w węźle cieplnym jest ona cały czas podgrzewana i krąży w instalacji.  I tu pojawia się kolejna kwestia. Paradoksalnie, im mniej ciepłej wody zużywa się w budynku, tym wyższy wychodzi koszt jej podgrzania. Niestety. 

 

Część z Państwa dzwoni do nas i mówi, jak to jest możliwe, że u nas płacimy za podgrzanie wody 50-60 czy nawet 70 zł/m3, a ktoś, gdzieś płaci 20-30 zł/m3 ?   Każdy taki przypadek należałoby rozważać indywidualnie, tzn. czy „ten ktoś” mieszka w budynku w którym ciepło jest dostarczane z sieci miejskiej czy też produkowane w inny sposób np. w lokalnej kotłowni gazowej. A może jest to nowy budynek z zaprojektowaną i dobrze zaizolowaną instalacją wewnętrzną na której nie ma dużych strat ciepła?  A może spółdzielnia czy wspólnota, która jest właścicielem budynku nie wylicza faktycznych  kosztów podgrzania wody (co jest wymagane zgodnie z ustawą prawo energetyczne) tylko ustala stałą cenę, a pozostałą część kosztów podgrzania wody „wrzuca” w koszty centralnego ogrzewania?!  Nawet w naszej Spółdzielni w dwóch takich samych budynkach, które znajdują się obok siebie, z taką samą instalacją w jednym koszt podgrzania wychodzi 42 zł/m3, a w drugim 60 zł/m3 !!! Ale jest to faktyczny koszt podgrzania wody.

 

Na koniec wspomnę jeszcze o jednej istotnej kwestii. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze do ustawy) Spółdzielnia dokonała aktualizacji obowiązującego dotychczas regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o. i podgrzanie wody użytkowej, o czym pisaliśmy TUTAJ.  Zgodnie z powyższym rozliczenie podgrzania wody począwszy od I kwartału 2023 roku będzie wyglądało inaczej niż dotychczas. Zaliczki będą nadal pobierane jako planowane zużycie wody ciepłej i cena podgrzania (obecnie w Olsztynie 50 zł/m3). Natomiast faktycznie poniesione koszty, wyliczone oddzielnie dla każdej z nieruchomości, będą rozliczane (zgodnie z obowiązkiem ustawowym) na koszty stałe – rozliczane proporcjonalnie do ilości lokali oraz koszty zmienne – rozliczane proporcjonalnie do ilości ciepłej wody zużytej w poszczególnych lokalach.  Może się więc okazać, że osoba, która dotychczas zużywała małe ilości ciepłej wody zapłaci więcej, a ta, która częściej korzystała z ciepłej wody zapłaci mniej. 

 

Zarząd Spółdzielni

 

Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.