ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT W SPÓŁDZIELNI

Olsztyn, listopad 2021r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

 

W najbliższych dniach trafią do Państwa informacje na temat nowego wymiaru opłat za lokale w  Spółdzielni, które będą obowiązywały odpowiednio od 1 stycznia oraz od 1 marca 2022r.

 

Od 1 stycznia 2022r. zmienią się opłaty w części dotyczącej opłat niezależnych od Spółdzielni, w tym m.in. zaliczki na podgrzanie wody, zaliczki za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną, konserwacje domofonów, podatek od nieruchomości itp.

Od 1 marca 2022r. zmiana dotyczyć będzie m.in. opłaty eksploatacyjnej, odpisu na fundusz remontowy oraz opłaty za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych.

 

W skali całej Spółdzielni udział kosztów zależnych od Spółdzielni (opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy) to około 35% ponoszonych kosztów.  Pozostałe 65% to koszty niezależne od Spółdzielni, gdzie jesteśmy tylko „pośrednikiem” w uiszczaniu opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, energię cieplną, energię elektryczną, odpady komunalne, podatek od nieruchomości (w przypadku lokali spółdzielczych),  itd.

 

W dużej części  zmiany wiążą się z podwyżkami opłat, a wpływ na to mają między innymi:

– znaczące podwyżki cen energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, paliw itd., które mają bezpośredni i pośredni wpływ na szereg składników opłat,

– podwyżka płacy minimalnej (o 7,5% od 1 stycznia 2022r.) i związany z tym wzrost kosztów pracy, szczególnie w odniesieniu do świadczonych na rzecz Sp-ni usług, m.in. sprzątania klatek schodowych, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, konserwacji, itp.

– rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja (w październiku było to już 6,8% w skali rok do roku), koszty paliw i transportu, coraz większe koszty robót budowlanych, nie wspominając o cenach materiałów budowlanych (niektóre z nich wzrosły od początku roku o kilkadziesiąt, a nawet 100 i więcej procent),

– wzrost opłat i podatków lokalnych, szczególnie w odniesieniu do lokali użytkowych gdzie podatek od nieruchomości wzrośnie od stycznia 2022r. o ok. 7%.

 

To wszystko ma niestety bezpośrednie przełożenie na wzrost opłat za lokale w naszych zasobach. Przy kalkulacji opłat musimy brać pod uwagę planowane koszty oraz wynik finansowy danej nieruchomości z poprzedniego okresu. Dlatego też wymiar opłat jest indywidualnie kalkulowany dla każdej nieruchomości i typu lokalu (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże). Spółdzielnia tam gdzie jest to tylko możliwe ogranicza koszty oraz szuka optymalnych rozwiązań. Niestety w wielu sytuacjach jest to po prostu niemożliwe.

Na dzień dzisiejszy prawie wszystkie firmy świadczące usługi na rzecz Sp-ni wystąpiły z wnioskami o podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2022r., inflacją i rosnącymi kosztami. Zawsze bardzo dokładnie analizujemy czy wnioski o podwyżki są faktycznie uzasadnione, a następnie staramy się negocjować ceny, aby ich wzrost był możliwie jak najmniejszy. Musimy też na bieżąco analizować stan funduszu remontowego, aby zabezpieczał on potrzeby remontowe naszych zasobów, które są coraz starsze. Dlatego też w większości nieruchomości zaplanowaliśmy niewielki wzrost wysokości odpisów na fundusz remontowy (10-15gr/m²).   W niektórych budynkach biorąc pod uwagę ujemne saldo funduszu remontowego czy też znaczne potrzeby remontowe podwyżki odpisu na fundusz powinny być nawet większe. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla wielu osób czy rodzin każde dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie to dużo, więc podwyżki staramy się ograniczać do niezbędnego minimum.     

 

Niestety w obecnej sytuacji gospodarczej wzrost opłat wynikający w głównej mierze z czynników zewnętrznych jest nieunikniony. 

 

Osobiście obawiam się tego, co przyniosą kolejne miesiące. Na ile wzrosną ceny energii czy gazu i jak wpłyną one na pozostałe ponoszone przez Spółdzielnię koszty?  Z całą pewnością na początku przyszłego roku wzrosną opłaty za odpady komunalne w Olsztynie, być może także w pozostałych miastach w których znajdują się zasoby Spółdzielni.  MPEC sp. z o.o. w Olsztynie już wystąpił do Prezesa URE o zatwierdzenie nowej taryfy na ciepło. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze o ile wzrosną koszty centralnego ogrzewania czy podgrzania wody.

 

Mam tylko nadzieję, że obecna sytuacja  ustabilizuje się niebawem i nie będziemy świadkami dalszego znacznego wzrostu cen i co za tym idzie kosztów użytkowania lokali.

 

 

 

 

Prezes Zarządu S.M. „Perkoz” w Olsztynie

mgr inż. Hubert Salamon

 

 

powrót
Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.