PODWYŻKI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Szanowni Państwo!

 

W ostatnim czasie sporo jest doniesień medialnych na temat kolejnych podwyżek opłat w spółdzielniach mieszkaniowych.  Zdecydowana  większość z nich to podwyżki całkowicie niezależne od Spółdzielni.

Spółdzielnia często jest jedynie „pośrednikiem” w pobieraniu opłat przekazywanych następnie do Urzędu Miasta Olsztyna (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), PWiK sp. z o.o. (opłata za wodę i odprowadzenie ścieków)  czy też MPEC sp. z o.o. (opłata za energię cieplną na potrzeby c.o. oraz przygotowania ciepłej wody).

 

Obecny rok niestety obfituje w znaczące podwyżki opłat całkowicie  niezależnych od Spółdzielni.

 

Od 1 kwietnia br. w Olsztynie zmienił się sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od ilości zużycia wody i wynosi 8,40 zł/m3.  Przyjmując średnie zużycie wody w naszych zasobach w wysokości ok. 3,4m3/os. daje to około 28,50 zł/osobę/m-c  (wcześniej  18zł/osobę/m-c) .  Średnio jest to wzrost kosztów o około 58% !!! 

 

Na wniosek PWiK sp. z o.o. w Olsztynie,   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło w połowie lipca br. nową taryfę za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na najbliższe 3 lata. Dotychczas opłata za 1m3 wody i odprowadzenie ścieków wynosiła 11,62zł/m3. Od 1 sierpnia br. wynosi ona 12,78 zł/m3  (wzrost o 10%).  Ponieważ decyzję otrzymaliśmy dopiero pod koniec lipca, zmiana naliczeń w opłatach za mieszkanie uwzględniająca w/w podwyżkę zostanie wprowadzona od 1 września br. W drugiej połowie sierpnia otrzymacie Państwo stosowne informacje na ten temat z nowym wymiarem opłat za mieszkanie.  Zmiana opłat dotyczy także naszych zasobów poza Olsztynem (Bartoszyce, Mrągowo i Szczytno).

Zatwierdzona taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków znajduje się na stronie PWiK sp. z o.o. w Olsztynie  oraz  TUTAJ.

 

W dniu 09.08.2021r. otrzymaliśmy od MPEC sp. z o.o. w Olsztynie  informację na temat podwyżki od 14 sierpnia br. cen i stawek za ciepło.  Według informacji przekazanych przez MPEC  wprowadzenie nowych cen i stawek w zatwierdzonej przez Prezesa URE  taryfie,  skutkuje wzrostem opłat o ponad 8 %.  Na razie nie planujemy wprowadzać z tego tytułu podwyżek opłat za mieszkanie, lecz z całą pewnością będzie to nieuniknione od początku przyszłego roku. Wzrost cen za ciepło bezpośrednio przyczyni się do wzrostu kosztów ogrzewania mieszkań (c.o.) oraz podgrzania wody (c.w.u.).

Informacja z MPEC sp. z o.o. w Olsztynie o przyczynach podwyżki oraz aktualna taryfa znajduje się TUTAJ.

 

Od przyszłego roku z całą pewnością wzrośnie także płaca minimalna, której wzrost ma bezpośrednie przełożenie na ceny świadczonych na rzecz Spółdzielni usług (sprzątanie klatek schodowych czy utrzymanie terenów zielonych i osiedlowych).  Z resztą wzrost kosztów eksploatacji oraz sprzątania i utrzymania terenów  w ostatnich latach spowodowany był w głównej mierze wzrostem płacy minimalnej. 

Nie wspomnę  już o samej inflacji, która w lipcu br. osiągnęła rekordowy poziom 5% !!!

 

Wzrastają ceny materiałów budowlanych (niektóre o kilkadziesiąt,  a nawet kilkaset procent w ciągu ostatniego roku). Sama robocizna w ostatnich latach wzrosła o przeszło 60%.  To wszystko przekłada się na wzrost kosztów robót budowlanych. Aby móc realizować prace remontowe i utrzymywać zasoby Sp-ni w należytym stanie technicznym,  trzeba dziś wydać znacznie więcej niż 5 czy 10 lat temu, a budynkom lat przybywa i potrzeb remontowych również. 

 

Spółdzielnia ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby koszty utrzymania mieszkań nie wzrastały, jednak w większości przypadków są one niezależne od nas.

 

Dla porównania – może nie najlepsze, ale pokazujące skalę i sedno problemu (jak 3 składowe opłat za mieszkanie zmieniły się w ciągu 20 lat):

 

Średnia stawka opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych w Spółdzielni :      rok 2000 – 1,71 zł/m2,   rok 2021 – 2,65 zł/m2.     Wzrost o 55%.

Stawka opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków:                                                       rok 2000 – 2,88 zł/m3,   rok 2021 – 11,84 zł/m3.   Wzrost o 311% !!!

Stawka opłaty za wywóz nieczystości (odpady komunalne):                                       rok 2000 – 3,20 zł/os.,   rok 2021 – 28,50 zł/os.     Wzrost o 790% !!!

 

 

                                                                                                             Zarząd S.M. „PERKOZ” w Olsztynie

 

 

powrót
Udostępnij post
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.