Zmiana wysokości opłat za mieszkanie od 1 stycznia i …

 

Szanowni Państwo,

 

w ubiegłym tygodniu otrzymaliście nowe wymiary opłat za lokale, które zaczną obowiązywać odpowiednio od 1 stycznia oraz 1 marca 2024r.  Nowy wymiar opłat wynika z podjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 14 listopada br. uchwał dotyczących ustalenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i  garaży oraz ustalenia opłat eksploatacyjnych, opłat za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych, odpisu na fundusz remontowy i pozostałych opłat.

 

Od 1 stycznia ulegają zmianie opłaty niezależne od Spółdzielni, w tym m.in. podatek od nieruchomości w Olsztynie (osoby posiadające odrębną własność lokalu otrzymają informacje o nowym wymiarze podatku bezpośrednio z UM Olsztyna), wysokość opłaty za konserwacje domofonów w Olsztynie, czy też w pojedynczych przypadkach opłata za energię elektryczną (budynki przy ul. Jarockiej). Niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka będzie od 1 stycznia 2024r. wysokość taryf za energię elektryczną, gaz, wysokość opłaty za odpady komunalne czy też za wodę i odprowadzenie ścieków.  Dlatego też stawki te pozostawiamy obecnie bez zmian. Nie wiemy też jaka będzie cena energii cieplnej mająca wpływ na koszty ogrzewania i podgrzania wody (funkcjonujące obecnie tarcze ochronne obowiązują tylko do końca tego roku, a końcówka roku to zazwyczaj zmiany taryf), chociaż np. w Bartoszycach cena ciepła zmniejszy się od 1 grudnia br. o około 30%.  I właśnie w Bartoszycach od razu wprowadziliśmy zmianę (obniżenie) wysokości zaliczek na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.    

 

Od 1 marca ulegają zmianie opłaty: eksploatacyjna, odpis na fundusz remontowy oraz opłata za obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych.  Niestety te opłaty w większości przypadków wzrosną. Jaki jest tego powód ? To przede wszystkim wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku znów o prawie 20% (co ma bezpośrednie przełożenie na podwyżkę kosztów usług zlecanych przez Spółdzielnię) oraz inflacja, która chociaż teoretycznie coraz niższa, ma jednak przełożenie na wyższe koszty porównując rok do roku. Mimo wysyłania zapytań do różnych firm, intensywnych negocjacji oraz szukania innych rozwiązań, nie udało się utrzymać obecnych stawek, a zasoby muszą być na bieżąco sprzątane czy odśnieżane. Stałej pielęgnacji wymaga także zieleń, chociaż tutaj część z mieszkańców chce regularnego i częstego koszenia, a inni jego ograniczenia lub zakładania łąk kwietnych (ich założenie i utrzymanie to również koszty). Opłata eksploatacyjna to także koszty funkcjonowania biura spółdzielni, usług zewnętrznych (pocztowych, prawnych, informatycznych), konserwacji w budynkach, ubezpieczenia majątku, deratyzacji, pogotowia technicznego i wielu innych. Analizując planowane stawki musieliśmy także wziąć pod uwagę wynik na eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach. 

Oprócz opłaty eksploatacyjnej i opłaty za  obsługę sanitarną i utrzymanie terenów zielonych w większości przypadków podnieśliśmy także nieznacznie odpis na fundusz remontowy. Podwyżka ta jest większa w przypadku 3 nieruchomości (Panasa 5, Witosa 9 i Burskiego 3,5,7) w których w najbliższych latach planujemy wykonać kompleksowe remonty klatek schodowych z ułożeniem gresu na biegach schodowych i spocznikach.  Nasze zasoby są coraz starsze i wymagają coraz większych nakładów, a koszty robót budowlanych niestety także ciągle rosną (w październiku 2023 wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej wzrósł o 8,2% w skali rok do roku, a rok wcześniej wzrósł o ponad 15%). Poza tym sami mieszkańcy zgłaszają nam konieczność np. ułożenia gresu na klatkach schodowych, pomalowania elewacji budynku czy też nowego zagospodarowania terenów zewnętrznych, a to wszystko kosztuje coraz więcej.  Aby móc utrzymać nasze zasoby w dobrym stanie technicznym i planować remonty, musimy systematycznie aktualizować wysokość odpisów na fundusz remontowy.  

 

Średni udział kosztów zależnych od spółdzielni (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy) w sumie wszystkich opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni nadal pozostaje na poziomie ok. 30%. To oczywiście wartość średnia, gdyż nawet pomiędzy mieszkaniami o takiej samej powierzchni w tym samym bloku, występują duże różnice w wysokości opłat wynikające m.in. z kwot wnoszonych zaliczek na wodę i  odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych,  podgrzanie wody, c.o.  Dlatego też porównując wysokość opłat z sąsiadami, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt  i pamiętać, że zaliczki podlegają rozliczeniu.

 

 

                                                                                                       Zarząd S.M. „Perkoz” w Olsztynie

powrót
Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.