ZMIANA SPOSOBU NALICZANIA OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE W…

Szanowni Państwo!

 

Od kwietnia br. będzie obowiązywał w Olsztynie nowy system naliczania opłat za odpady komunalne. Dotychczas opłata za odpady komunalne naliczana była od ilości osób zamieszkujących w lokalu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2020r. nastąpi zmiana i od 1 kwietnia 2021r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wyliczona jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości (budynek, zespół budynków) oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta przedstawił propozycję stawki opłaty w wysokości 8,40 zł/m³ zużytej wody. Stawka ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Miasta Olsztyna na najbliższej sesji w dniu 24 lutego br.

Przy średnim miesięcznym zużyciu wody w zasobach Spółdzielni (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), która wynosi ok. 3,3m³/osobę,  da to kwotę ok.  28 zł/osobę/m-c,  podczas gdy obecnie stawka wynosi 18zł/osobę/m-c.

W związku z powyższym informujemy, że w celu naliczania wysokości opłat za mieszkanie,  od kwietnia br. zostanie wprowadzony inny system naliczania opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Dotychczas przyjmowany był dla wszystkich ryczałt w wysokości 3,5m³/os./m-c, a rozliczenie faktycznego zużycia wody miało miejsce w ujęciu kwartalnym.  Od kwietnia br. wysokość zaliczkowej opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków będzie naliczana na podstawie średniomiesięcznej ilości zużytej wody (w danym lokalu) w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz ceny jednostkowej wody i oprowadzenie ścieków (zgodnie z obowiązującą taryfą).

W taki sam sposób zostaną naliczone opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. średniomiesięczna ilość zużytej wody w poprzednim okresie rozliczeniowym stawka opłaty zatwierdzona przez Radę Miasta Olsztyna.

O nowym wymiarze opłat za mieszkanie, uwzględniającym zmianę sposobu naliczania opłat za odpady komunalne oraz wysokość zaliczek za zużycie wody i odprowadzenie ścieków będziemy Państwa informować w marcu br., po zatwierdzeniu stawki opłaty za odpady komunalne przez Radę Miasta Olsztyna

 

Zarząd S.M. PERKOZ

w Olsztynie

powrót
Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.