Zmiana wysokości opłat od 1 lutego 2023r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze wzrostem kosztów energii cieplnej (zmiana taryfy dla ciepła przez MPEC – wzrost o około 20% i powrót stawki podatku VAT za ciepło z 5% do 23%) oraz zmianą wysokości stawki za odpady komunalne z 9,70zł/m³ zużytej wody do 11,10zł/m³, w najbliższych dniach otrzymacie Państwo nowy wymiar opłat, który będzie obowiązywał od 1 lutego br.
W zakresie podwyżki zaliczek na centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody opisywana zmiana będzie dotyczyła większości zasobów w Olsztynie (oprócz budynków przy ul. Jarockiej , Kanta 17, 19 oraz Zielonej 6), a w zakresie zmiany wysokości stawki za odpady komunalne – całych zasobów w Olsztynie.

 

Pod koniec 2022r. otrzymaliśmy informację od MPEC sp. z o.o. o zmianie od 15 grudnia 2022r. taryfy dla ciepła – wzrost o około 20%. Oprócz tego od 1 stycznia br. wróciła „normalna” stawka VAT za energię cieplną w wysokości 23% (od 1 lutego 2022r. do końca ubiegłego roku obowiązywała obniżona stawka w wysokości 5%). Koszty energii cieplnej porównując początek ubiegłego roku do obecnego, wzrosły praktycznie dwukrotnie!!!

Od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła średnią cenę ciepła z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców (dotyczy to przede wszystkim lokali mieszkalnych). Tym samym koszt energii cieplnej spadł wówczas o około 12%, co zostało uwzględnione w Państwa naliczeniach (informacje o zmianie przekazywaliśmy w listopadzie 2022r.). Niestety ponieważ zmienił się udział poszczególnych źródeł ciepła stosowany przy wyliczeniu taryfy przez MPEC – uruchomiona została przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna kotłownia szczytowa (gazowo-olejowa) przy ulicy Bublewicza oraz zmniejszona ilość ciepła dostarczana ze źródła ciepła wytwarzanego przez Michelin Polska S.A. (dla każdego źródła ciepła zatwierdzana jest oddzielna taryfa, a końcowa cena za ciepło wynika z przyjętego algorytmu), wzrosła zarówno cena poszczególnych składników ciepła, a także co istotne dla Spółdzielni i przede wszystkim dla Państwa – wzrosła stosowana w większości rozliczeń cena ciepła z rekompensatą. Szczegółowe informacje o taryfach dla ciepła publikowane są m.in. na stronie MPEC-u : mpec.olsztyn.pl  , a same taryfy zatwierdzane są przez prezesa URE.


Poniżej przedstawiamy Państwu informacje jak zmieniały się w ciągu ostatnich dwóch lat ceny (brutto) dwóch najważniejszych składników opłaty za ciepło, czyli mocy zamówionej i ceny ciepła. Na wykresie widać wyraźnie dwa momenty obniżki – początek 2022r., kiedy obniżono VAT do 5% i październik 2023r., gdy zaczęła obowiązywać cena ciepła z rekompensatą.

 

 

Niestety to nie wszystko. Zgodnie z zapisami przytoczonej powyżej ustawy cena ciepła z rekompensatą obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2022r., chociaż już mówi się o przyjęciu przez rząd nowych zapisów ograniczających gwałtowny wzrost kosztów energii cieplnej, ale jak to będzie wyglądało i czy przyczyni się do obniżki ?! Nie wiadomo.
Na chwilę obecną, jeśli nie zostaną wprowadzone ustawowo inne, nowe rozwiązania, a cena ciepła z rekompensatą obowiązywać będzie do końca kwietnia br., wówczas od maja czeka nas kolejna podwyżka rzędu 20-30% !!!

 

Dlatego też jesteśmy zmuszeni do podniesienia zaliczek na centralne ogrzewanie  o 30% i zaliczki na podgrzanie wody z 40 zł/m³ do 50 zł/m³, co pewnie też nie pokryje faktycznych kosztów podgrzania wody. Tak jak wspomniałem wcześniej są to zaliczki i podlegają one późniejszemu rozliczeniu (podgrzanie wody – raz na kwartał; centralne ogrzewanie – raz w roku). Moglibyśmy zostawić zaliczki na niezmienionym poziomie, tak jak to robią niektórzy, a potem zaskoczyć Państwa olbrzymimi niedopłatami przy rozliczeniu wody czy centralnego ogrzewania. Uważamy, że nie jest to żadne sensowne rozwiązanie i byłoby to „zaklinanie rzeczywistości”. A zaskoczenie przy rozliczeniu centralnego ogrzewania mogłoby być olbrzymie i nie koniecznie miłe. Do tego dochodzi druga kwestia – szczególnie znacząca w pierwszej połowie roku. Żeby móc regulować zobowiązania – musimy mieć środki, a one pochodzą z Państwa wpłat. A już za sam grudzień, kiedy taryfa zmieniła się dopiero w połowie miesiąca, a VAT wynosił jeszcze tylko 5%, za energię cieplna na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody w samym tylko Olsztynie musieliśmy zapłacić ponad 400 tys. zł ! Za styczeń będzie to pewnie 0,5 mln zł !!!

 

Oprócz podwyżki kosztów energii cieplnej (zaliczki na c.o. oraz podgrzanie wody) od 1 stycznia br. obowiązuje także w Olsztynie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 29.11.2022r. w wysokości 11,10 zł/m³ zużytej wody (wcześniej 9,70zł/m³). Jest to wzrost w stosunku do wcześniej obowiązującej stawki o 14,5%.

Ponadto powrócił także od 1 stycznia br.  „normalny”, czyli 23% VAT na energię elektryczną i gaz. Jeśli chodzi o energię elektryczną, dokonaliśmy analizy planowanych kosztów i ponieważ stawki nie są duże, a jednocześnie cały czas staramy się szukać oszczędności tam gdzie jest to możliwe, nie planujemy podwyżki opłat za energię elektryczną ogólnego użytku. Niestety na pewno Państwo, jak też każdy z nas, odczuje to na swoich własnych rachunkach za energię elektryczną.
Czy wzrosną koszty gazu i o ile? Dokładnie nie wiemy, gdyż nie otrzymaliśmy nawet jeszcze faktur za grudzień 2022r. Podobno jest to spowodowane zmianami jakie zaszły w PGNiG w związku z przejęciem spółki przez ORLEN. Swoją drogą tutaj chyba nie ma co liczyć na cud, który zdarzył się na stacjach paliw na przełomie roku, gdy mimo wzrostu VAT-u z 5% na 23%, ceny nie wzrosły.

 

Wracając do opisanych podwyżek, niestety są one całkowicie niezależne od nas i nie mamy na nie żadnego wpływu. Jak sytuacja będzie wyglądał dalej?! Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że powoli sytuacja zacznie się stabilizować i nie będziemy mieli do czynienia z tak znaczącymi podwyżkami w przyszłości.

 

 

Zarząd S.M. „Perkoz” w Olsztynie

powrót
Pogotowie gazowe – tel. 992 | Straż miejska - tel. 986 | Pogotowie energetyczne – tel. 991 | Pogotowie Techniczne – Usługi Hydrauliczno-Gazowe 24h Krzysztof Nowak – tel. 516-233-220, 726-566-022
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.